Fulltextové vyhledávání

O škole

Organizace Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou           Moravskoslezským krajem.

logo_msk_rgb.jpg

Je školou úplnou, se všemi postupnými ročníky. Zabývá se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáky s různým stupněm mentálního postižení, s vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem  v souladu s §16, odst. 9 školského zákona.  

Naprostou většinu žáků školy lze zařadit do skupiny dětí se sociálním znevýhodněním, pocházejících z nepodnětného rodinného prostředí nebo dětí s nařízenou ústavní výchovou.  

Tato skutečnost vysvětluje nedostatek potřebné motivace ke vzdělávání a absenci pozitivních vzorů v řadách dospělých v jejich blízkém okolí.  

Dlouholeté zkušenosti ukazují na fakt, že integrace našich žáků do společnosti vede jedině cestou zkvalitňování a zvyšování úrovně vzdělání, směřující k následné uplatnitelnosti na trhu práce. Z tohoto důvodu je dlouhodobým cílem veškerého dění na škole motivovat děti od co nejnižšího věku k dalšímu vzdělávání.