Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

Organizace Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1,
příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovaná Moravskoslezským krajem

logo Moravskoslezského kraje

sídlo školy:
nám. J. Zajíce 1, 749 01 Vítkov 
IČO: 47813172

Račte vstoupit Zde

Hlavní činnost organizace je vymezena zákonem 561/2004 Sb. v platném znění a jeho prováděcími předpisy.

Základní škola, Vítkov, nám. Jana Zajíce č. 1, příspěvková organizace je školou úplnou, se všemi postupnými ročníky. Zabývá se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáky s mentálním postižením a žáky s poruchami chování a učení v souladu s §16, odst.9 školského zákona.

Školu navštěvují především děti se sociálním znevýhodněním. Naprostá většina z nich pochází z nepodnětného rodinného prostředí a tudíž nemají potřebnou motivaci ke vzdělávání, zpravidla ani pozitivní vzory v řadách dospělých ve svém blízkém okolí.

Našim cílem je vzdělávání těchto dětí podle RVP ZV a jejich motivace k dalšímu vzdělávání. Věříme, že integrace do společnosti vede jedinou cestou a to  prostřednictvím zvýšení úrovně vzdělání a následně zaměstnatelnosti sociálně vyloučených obyvatel.

Usilujeme o to, aby naše škola hrála důležitou roli nejen ve vzdělání, ale i ve výchově. Zaměřujeme se na řešení obtíží, plynoucí z prostředí, ve kterém děti vyrůstají.  Při vytváření podmínek k učení se snažíme respektovat hierarchii hodnot i normy chování, kterými se komunita, ve které žijí, řídí.

Ve škole jsou žáci vzděláváni dle níže uvedených vzdělávacích programů na základě doporučení odborného poradenského pracoviště, nejčastěji SPC Srdce Opava nebo PPP Opava, pracoviště Vítkov.

Základní škola 1. – 9. ročník Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – 1.- 9.ročník (RVP ZV) včetně upraveného obsahu a sníženými výstupy pro žáky s lehkým mentálním postižením 
Základní škola speciální 1. – 10. ročník Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální (RVP ZŠS – 1. a 2. díl)