Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, se sídlem Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1,  IČO: 47813172  jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Organizace zpracovává pouze údaje  nutné pro chod školy a vyplývající zejména ze Zákona č.561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon) a ze  Zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (Zákoník práce).

Pokud Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace (dále jen „organizace“) informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaných organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.

se sídlem Livornská 449, Praha - 109 00

IČO: 27177726

doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00

e-mail: dpo@dpohotline.cz

telefon: +420 910 120 377

datová schránka: tkyd8fz