Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Projektová výuka Čarodějnický týden

Projektová výuka Čarodějnický týdenDatum konání:
7.5.2019

Projektová výuka: „Čarodějnický týden“

Třída: 1., 2., 6.,7.,10. ročník ZŠ speciální, 3.ZŠ

Délka trvání projektu – týden

Oblast - Člověk a jeho svět, Čtení, Psaní, Matematika, Pracovní výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Řečová výchova

Autor: Mgr. Lenka Zatloukalová

Realizace 

Mgr. Lenka Zatloukalová- Čt, PS, M, PV,ČJS, HV

Bc. Lenka Urbanová- Řečová výchova

p. uč. Putková- Pracovní výchova

p. asistentky : B. Jourová, J. Ausficírová

Anotace

Žáci se formou projektové výuky učili rozlišovat dobro od zla, nacvičovali si bezpečnou komunikaci s cizími lidmi a seznamovali se s lidovými zvyky a lidovými tradicemi.

Formy a metody práce:                                                                                                        

 • frontální, práce ve skupinách, individuální
 • práce s knihou, prožitková dramatika, pracovní listy, výtvarné zpracovávání prezentace vlastní práce

Literární a dramatické činnosti:

Motivační pohádka „O perníkové chaloupce.“

 • práce s knihou a textem, hlasité čtení- žáci vyššího stupně ZŠ speciální
 • poslech, řazení obrázků dle posloupnosti děje (žáci nižšího stupně ZŠ speciální)
 • prožitková dramatika dané pohádky
 • prohlížení pohádkových knížek, kde vystupují čarodějnice
 • poslech pohádkových příběhů
 • dramatická improvizace - ztvárnění postavy čarodějnice (kulhavá a šmatlavá chůze, vysmívá se, vyhrožuje, čaruje, apod.)

Grafomotorika:

 • ježibaba čaruje (uvolnění zápěstí ruky, krouživý pohyb zápěstí)
 • kouř - jak se kouří z lektvaru (uvolňování paže, krouživý pohyb paže)
 • pavoučí síť (uvolňování ramenního kloubu, spojováním bodů)
 • labyrint - čarodějnice hledá cestu domů PL
 • vyšší ročníky- samostatná práce s pracovními listy

Matematika

Nižší ročníky:

 • manipulace s perníčky - třídění dle tvaru, velikosti, barvy. Počítání v oboru1-š
 • hledání cesty do chaloupky -cesta krátká x dlouhá, rovná – klikatá
 • hra se stíny
 • pomíchané předměty (ztráta kouzelné hůlky - třídění předmětů dle barvy, tvaru
 • kouzelná hůlka klobouk- třídění předmětů dle různých kritérií

Vyšší ročníky:

 • PL s čarodějnickou tématikou, např. Čarodějnice letí na sraz. Spočítej, kolik kilometrů musí uletět, atd.

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • omalovánky čarodějnic, malování a vybarvování čarodějnic- temperové a prstové barvy
 • experimenty s barvou (míchání barev)- čarodějnické lektvary
 • šátek pro čarodějnici - zapouštění barev na látku
 • stavba perníkové chaloupky (využití krabic, kusů látek, lepení perníčků, různobarevných látek, vybavovaní obydlí atd.)
 • vytváření pavučin- provlékání provázku
 • výroba pavouků, hadů, koček, havranů- lepení, vystřihování a vymalovávání šablon, nalepování kousků vlny, tisk korkem nebo houbičkou, navlékání ruliček od toaletního papíru nebo kalíšků z plata na vajíčka, kresba tuší atd.
 • sběr přírodnin- březové větvičky, výroba košťat
 • perníčky - malování, vystřihování, dekorativní zdobení (špejle, běloba, tuš)
 • příprava perníkového těsta, vykrajování perníčků tvořítky, pečení, ochutnávka, vaření bylinkového čaje proti zlobení- školní kuchyň
 • vlastní výroba a zdobení papírových čarodějnických čepic
 • výzdoba prostředí a prezentace - rozvěšení čarodějnic, výstava dětských prací - kocourů, havranů, hadů

Člověk a jeho svět:

 • seznamování se zvyky a tradicemi. Vyprávění na téma Magická noc čarodějnic- práce s obrázky
 • práce s pojmy dobro x zlo- formou dramiky

Pohybové, smyslové a didaktické hry:

 • poznávání materiálu, barev-  baba honí jen toho, kdo nedrží předmět s určitými vlastnostmi
 • orientace na ploše se zavázanýma očima-; děti domalovávají na tabuli čarodějnici obličej, kocourovi ocásek, chaloupce dveře, okna atd.
 • co máš na sobě - vnímání změny
 • divotvorná hůlka – co jsem vyčaroval
 • chybějící osoba
 • kouzelný klobouk- zavázané oči a hádání vytažených předmětů po hmatu
 • co se tu změnilo (cvičení postřehu)
 • čarodějnická překážková dráha (chůze pozadu - račí polévka, chůze po čáře-had, létání na koštěti, podlézání pod lavicemi - obelstít obra, prolézání pytlem - lezení komínem atd.
 • závod pavouků- foukání
 • kouzelný pytlík
 • hod ropuchou na cíl
 • improvizovaný tanec čarodějnic

Řečová výchova:

 • zaklínadla- vytváření čarodějnické řeči, doprovod na hudební nástroje (činely, ozvučná dřívka, hrnce, pokličky, vařečky)
 • rytmizace říkadel s čarodějnickou tématikou, hry se slovy
 • hlasové hry na rozvoj slovní zásoby, např: Co musí mít každý správný čaroděj? Co bys vykouzlil, kdybys uměl čarovat? Co jsem vykouzlil? Co jsi vykouzlil?

Projektová výuka Čarodějnický týden

Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě
Projektová výuka ve speciální třídě