Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Žákovský parlament > Stanovy ŽP

Stanovy ŽPDatum konání:
28.10.2019

Stanovy žákovského parlamentu jsou závazné pro všechny jeho členy:

Stanovy žákovského parlamentu platí od školního roku 2015/2016

 • Schůzky ŽP:

  Scházíme se jedenkrát měsíčně. Schůzek se účastní vždy alespoň jeden zástupce z každé třídy (nejlépe však oba). Po schůzce vyvěsíme zápis na nástěnku ŽP (u rybiček).

 • Volby do ŽP:

  Volby se konají vždy na začátku školního roku. Každá třída si zvolí dva zástupce, kteří se pravidelně schůzek ŽP účastní a o obsahu jednotlivých schůzek informují své spolužáky ve třídě.

 • Role v ŽP:

  Předseda: podílí se na vytváření programu schůzky, pomáhá vést schůzky. Místopředseda: pomáhá předsedovi s vedením schůzky a přípravou programu. Mluvčí ŽP: prezentuje ŽP navenek, informuje o obsahu jednotlivých schůzek vedení školy, přispívá do školního časopisu.

Hlavní činnosti ŽP:

 1. vytváření pozitivního klimatu školy
 2. výměna informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy
 3. předcházení negativním jevům, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy
 4. spolupodílení se na dodržování školního řádu.
 5. příprava a organizace činnosti, navržených žáky jednotlivých tříd (kulturní a sportovní akce) a jejich vyhodnocování
 6. řešení připomínek a návrhů žáků na lepší chod školy
 7. prezentace práce ŽP na webových stránkách školy, ve školním časopisu a na školní nástěnce
 8. komunikace s dospělými- brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti
 • Oblasti, do kterých ŽP nezasahuje:

  Nerozhodujeme o plánu učiva, školním řádu ani o hodnocení žáků.
 • Jak může člen ŽP odstoupit ze své funkce:

  O odstoupení žáka rozhoduje celý parlament. Pokud člen o odstoupení požádá, musí uvést vážný důvod. Každý odstupující si za sebe musí najít náhradu.