Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > OP VVV Šablony III.

OP VVV Šablony III.Nový projekt „Šance pro každého – Šablony III“ byl zahájen 1. září 2021 a ukončen bude 30. června 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 25. 6. 2021 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 341 909 Kč příjemci Základní škola, Vítkov, náměstí Jana Zajíce č. 1, okres Opava, příspěvková organizace.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání přispívá k rozvoji vzdělanostní společnosti, v níž budou znalosti a dovednosti lidských zdrojů klíčovým faktorem konkurenceschopnosti ČR.

Pro realizaci projektu s názvem „Šance pro každého – Šablony III“, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022351, byly vybrány následující aktivity:

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv – 1x,

Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem – 6x,

Klub (s různým zaměřením) pro žáky v základní škole – 8x,

Projektový den ve výuce (povinná aktivita) – 9x,

Projektový den mimo školu – 9x.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základní škole prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe a na pomoc škole při společném vzdělávání dětí a žáků. Dále budou podporovány extrakurikulární aktivity v základní škole.

Nový projekt „Šance pro každého – Šablony III“ byl zahájen 1. září 2021 a ukončen bude 30. června 2023.

Dáša Bejdáková

koordinátorka a administrátorka projektu

 

Plakát Šance pro každého - Šablony III1.jpg