Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Projektová výuka: Poznáváme naší obec

Projektová výuka: Poznáváme naší obecDatum konání:
3.12.2013

Třída: 3. ročník ZŠ

Délka trvání projektu: říjen, listopad 2013

Oblast: Človek a jeho svět, Výtvarná výchova

Autor a realizace: Mgr. Jarmila Hellebrandová

Anotace:

Žáci 3. ročníku ZŠ se formu projektové výuky seznamovali se současností i historií našeho města. Projektové vyučování probíhalo v hodinách Výtvarné výchovy, Člověka a jeho svět a v úzké spolupráci s třídní učitelkou p. Václavinkovou také v hodinách literatury. Byly využívány tyto formy:

 • práce ve skupinách (zjišťování a zpracovávání informací o městě)
 • samostatné domácí práce - referáty žáků
 • spolupráce s rodinou (na projektu pracovali i někteří rodiče a prarodiče, kteří pomáhali dětem objevovat zajímavosti z historie i současnosti města)
 • multimediální práce (tisk, televizní zpravodajství, práce s internetovými vyhledávači, předem připravené interaktivní tabule, brožury města...)
 • prožitková dramatika
 • vycházky městem
 • doplňovačky, pracovní listy
 • výtvarné zpracování

Témata práce:

 • poloha obce v krajině
 • spojení obce se sousedními obcemi - okolí obce
 • dopravní značky, dopravní kázeň
 • Obecní úřad
 • služba v obci
 • zdraví a bezpečnost v obci
 • kultura a sport v obci
 • zemědělství a výrobní podniky v obci (pracovní činnosti lidí, povolání a jejich význam, potřeba různých povolání - různá povolání, práce tělesná a duševní)
 • životní prostředí
 • minulost obce, významní rodáci, historické památky v obci a okolí
 • pověsti o obci a okolní krajině (Vikštejn)

Hodnocení projektu:

Všichni žáci pracovali s velkou chutí a elánem. Mnozí dokázali zapojit i širší příbuzenstvo a přicházeli se samostatně zpracovanými referáty o zajímavostech města a okolních obcích. Projektovou výukou byly úspěšně splněný jednotlivé Školní a očekávané výstupy, Klíčové kompetence i Průřezová témata našeho ŠVP. 

Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec
Projektová výuka: Poznáváme naší obec